Hjælp til bisættelsen / begravelsen

I henhold til “Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring” ydes der pr. 1.januar 2018 begravelseshjælp efter nedenstående regler:

Hvis afdøde var gift eller efterlader sig børn under 18 år: 
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.000 kr., hvis ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger 36.700 kr. Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på 47.700 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde var 18 år eller derover uden ægtefælle eller børn:
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.000 kr. såfremt afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder, der overstiger 18.400 kr.
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på 29.400 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde er barn eller ung under 18 år: 
Der udbetales 9.200 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.

DERUDOVER:

udbetales der fra Sygesikring Danmark 1.400,00 kr., såfremt afdøde var medlem af Sygesikring Danmark, gruppe 1 eller 2.

ENDELIG:

ydes der nogen gange begravelseshjælp fra fagforeningen, og måske udløses der en gruppe livsforsikring, hvis afdøde er død før tiden for folkepension.

DER KAN:

Nogen gange udløses en ægtefællehjælp fra ATP ved dødsfald. Denne udbetaling er ikke en udbetaling af indbetalte midler, men en én-gangs udbetaling ved dødsfald.

BEDEMANDEN:

er behjælpelig med overblik og rettidige ansøgninger.

SKIFTERETTEN:

I løbet af få uger vil familien blive kontaktet af skifteretten, som gerne vil ringes op 1 til 2 uger derefter. Skifteretten lægger op til den skifteretsform, de vil anbefale som den bedste.