Bedemandens opgaver

De praktiske ting som bedemanden tager sig af i forbindelse med en bisættelse eller begravelse er normalt:

 • Afhentning af dødsattest på sygehus, plejehjem eller politi.
 • Anmeldelse af dødsfald til begravelsesmyndigheden/kordegnen.
 • Fastsættelse af højtideligheden med præsten/samt aftale for samtale efter familiens ønsker.
 • Kontakte begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium.
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning i avis/dagblad.
 • Hjælpe familien med valg af kiste, urne og evt. ligtøj.
 • Vi bestiller også gerne kistepynt, evt. dekoration, krans, mv. Alt efter familiens ønsker.
 • Evt. aftale med stenhugger.
 • Iklædning og afhentning af afdøde.
 • Rustvognskørsel til og fra hospital/plejehjem/bopæl og kirke.
 • Transport af blomster til gravsted eller blomsterplads/fællesgrav.
 • Aftale om urnetransport og urnenedsættelse.
 • Udarbejdelse et prisoverslag til familien ved samtalen (Prisoverslag kan også gives før samtalen).
 • Assistere ved højtideligheden.
 • Evt. arrangere sted for samvær med familien og venner efter højtideligheden.