Kirkegården

De danske kirkegårde ejes og administreres af Folkekirken eller kommunen. Der er normalt 4 gravstedstyper:

  1. Almindeligt gravsted med hæk omkring, hvor der kan nedsættes både kister og urner.
  2. Urnegravsted på omkr. 1 x 1 meter, hvor der kun kan nedsættes urner.
  3. Kendt fællesgrav eller –plæne med en mindeplade med navn, lagt ned i plan med græsset.
  4. Anonym fællesgrav. På større kirkegårde kan både urner og kister nedsættes i kendt fællesgrav og anonym fællesgrav. Det bør overvejes nøje at vælge anonym fællesgrav, da nogle på sigt vil mangle et konkret, kendt sted at gå hen med sorgen og savnet.

Flere og flere steder dukker der nye muligheder op på kirkegårdene, såsom Skovkirkegård, skovafsnit, urne nedsat i staudebed, osv.

Alternativ til traditionel jordfæstelse

Hvis pårørende ikke ønsker, at afdøde skal begraves eller nedsættes på en kirkegård, er der 3 alternativer:

  1. Afdødes aske skal spredes over havet. Det er en stor fordel, hvis afdøde har efterladt et skriftligt ønske om dette.
  2. Afdøde kan komme i privat jord. Grunden skal være mindst 5.000 m2 og må ikke ligne et gravsted. Og så skal det tinglyses på ejendommen.
  3. At sætte urnen i colombarie (urnehal)

I Sydlollands og Møllers Begravelsesforretning er Lone og Frits Søvndal er behjælpelig med at tage stilling og koordinere.

For øvrige oplysninger og oplysning af priser: Kontakt den lokale graver / kirkegårdsleder.